CommuniGate Pro: Автоматичні Правила Обробки Пошти

версія 6.2

Адміністратори системи можуть задавати Общесерверние і Общекластерние Поштові Правила. Через Веб Інтерфейс Адміністратора відкрийте в розділі Установки сторінку Пошта, потім відкрийте сторінку Правила.

Адміністратори системи можуть задавати Правила Користувача, використовуючи посилання, що знаходяться на сторінці з установками Користувача .

Користувачі можуть задавати свої Правила самостійно, використовуючи Веб інтерфейс користувача . Адміністратори системи або Домену можуть обмежувати дії, які може задавати користувач в своїх Правилах.

Адміністратори системи або Домену можуть задавати Доменні Правила, використовуючи посилання, що знаходяться на сторінці з Установками Домену.

Більш детально про завдання Правил ви можете дізнатися в розділі автоматичні Правила .

Кожне Правило може використовувати набір універсальних умов, описаних в розділі Загальні правила .
У цьому розділі описуються Умови Правил, які ви можете використовувати в Поштових Правилах (Правилах обробки Черги).

Від Кого [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок
Відправник [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє адреси Від Кого або Відправник.
Якщо в повідомленні відсутні адреси Від Кого / Відправник, то умова виконується при завданні операції не дорівнює або чи не серед. Приклад: Цій умові будуть відповідати всі листи, що надходять від будь-яких користувачів з будь-яких піддоменів communigate.com. Так само, як і вище, але в повідомленні перевіряються адреси Відправник, Адреса Відповіді, Кому, Копія. Кому [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок
Копія [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок
Адреса Відповіді [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок В повідомленні перевіряються адреси Адреса Відповіді, Кому, Копія. Якщо повідомлення містить кілька адрес даного типу, то загальне умова виконується, якщо воно виконується хоча б для однієї адреси. Якщо повідомлення не містить адрес даного типу, то умова не виконується. Будь Кому / Копія [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Так само, як і вище, але в повідомленні перевіряються всі адреси Кому І Копія. Якщо повідомлення не містить адрес Кому / Копія, то умова не виконується. Кожен Кому / Копія [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Перевіряються всі адреси повідомлення Кому / Копія. Умова виконується, якщо воно виконується для кожної адреси повідомлення Кому або Копія, або в повідомленні немає адрес Кому / Копія. Приклад: Цій умові будуть відповідати повідомлення, в яких всі адреси Кому і Копія є адресами в домені mycompany.com або адресами в домені mydept.mycompany.com. Зворотний Адреса [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова порівнює "Зворотній Адреса" повідомлення (Return-Path, так само відомий як адреса MAIL FROM конверта) з вказаною рядком. Ім'я Автора [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Так само, як і вище, але замість адреси перевіряється "коментар адреси" (справжнє ім'я), включене на адресу Від кого. Приклад: Цій умові будуть відповідати повідомлення з наступними адресами Від Кого ::
From: [email protected] (John J. Smith)
From: "Bill J. Smith" [email protected]
From: Susan J. Smith <[email protected]> Тема [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє збіг теми повідомлення з вказаною рядком. Приклад: Цій умові будуть відповідати повідомлення з наступними полями Тема:
Subject: we urgently need your assistance
Subject: Urgent! Message-ID [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє збіг ідентифікатора повідомлення з вказаною рядком. Приклад: Цій умові будуть відповідати всі повідомлення, які не мають прапора Message-ID, і всі повідомлення, які мають Message-ID без символу @. Розмір Листи [одно | не дорівнює | менше ніж | більше ніж] число Ця умова перевіряє, що розмір повідомлення менше, ніж (або більше ніж) вказане число байт. Приклад: Цій умові будуть відповідати листи, що мають розмір більше ніж 100 кілобайт. відправлено Вручну Ця умова перевіряє, чи не було повідомлення створено автоматично за допомогою якої-небудь програми.
Зверніть увагу: ця умова не має параметрів, код операції і значення параметрів (якщо є) будуть ігноруватися. Насправді перевіряється, що заголовок повідомлення не має наступний полів: Precedence: bulk Precedence: junk Precedence: list X-List * X-Mirror * X-Auto * (крім X-Auto-Response-Suppress), X-Mailing-List, Auto- *
Ця умова так само перевіряє, що повідомлення має непорожній Зворотний Адреса. Поле Заголовку [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє, чи є в заголовку повідомлення RFC822 поля, що містять (або не містять) вказане поле заголовка. Також перевіряються поля, додані операцією Додати Заголовок (дивіться нижче). Приклад: Будь Одержувач [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова порівнює адреси з конверта повідомлення з вказаною рядком. Якщо ця умова використовується в Правилах рівня Користувача, то перевіряються тільки адреси, які спрямовані на цього користувача. Адреси обробляються в формі, яку вони мали до застосування правил з Таблиці Маршрутизації і інших методів маршрутизації, змінюють адреси. Якщо користувач має кілька псевдонімів, то ця умова дозволяє перевірити, чи було повідомлення направлено на один із псевдонімів користувача. Повідомлення можуть бути прийняті Сервером з використанням параметра ESMTP ORCPT. Цей параметр вказує, яким була адреса на стороні відправляє сервера, до того, як пересилає / ретранслює сервер перетворив його в іншу адресу. У цьому (рідкісному) випадку, той сервер може використовувати параметри ESMTP ORCPT для вказівки оригінального адреси. приклад:
  • повідомлення було сформовано десь і відправлено на адресу [email protected];
  • сервер domain1.com отримав повідомлення і перетворив адресу конверта в [email protected] (пересилання пошти);
  • сервер domain1.com ретранслював повідомлення на домен domain2.com на сервері CommuniGate Pro;
  • сервер CommuniGate Pro domain2.com отримав повідомлення;
  • сервер CommuniGate Pro domain2.com виявив, що user2 є псевдонімом для користувача user3 і направив повідомлення користувачу user3.
Якщо сервер domain1.com є просунутим сервером і інформує сервер CommuniGate Pro domain2.com, що оригінальний адресою в повідомленні був адреса [email protected], то при перевірці умови Одержувач використовується рядок <[email protected]>. Якщо сервер domain1.com не інформував ваш сервер про оригінальний адресу, то при перевірці умови Одержувач використовується рядок <[email protected]>. Загальна умова виконується, якщо воно виконується хоча б для однієї адреси. Кожен Одержувач [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Так само, як і вище, але умова виконується тільки в тому випадку, якщо воно виконується для всіх адрес з конверта повідомлення (якщо використовуються в Правилах рівня Користувача - то для всіх адрес повідомлення, спрямованих цьому користувачеві). Джерело [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє, чи було повідомлення отримано з "довіреної" джерела: Приклад: Захист [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє, чи є повідомлення зашифрованим або підписаним. Воно порівнює з операндом умови наступний рядок: SMIME: encrypted якщо повідомлення зашифровано відповідно до стандарту S / MIME SMIME: signed якщо в повідомленні є цифровий підпис відповідно до двійкового стандарту S / MIME (PKCS7) signed якщо в повідомленні є цифровий підпис (порожній рядок) у всіх інших випадках Приклад: Календарний Запит [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє, чи містить повідомлення календарний запит зазначеного типу (REQUEST, REPLY, CANCEL). Воно може бути використано тільки в правилах на рівні домену або користувача. Приклад: Наступні умови можуть використовуватися тільки в Общесерверних Правилах: Ця умова перевіряє адресу одержувача з конверта повідомлення - адреса, що вказує серверу, куди йому фактично слід надіслати електронний лист. Ця умова порівнює інформацію про маршрут адреси одержувача з вказаною рядком. Умова виконується, якщо воно виконується хоча б для однієї адреси одержувача з конверта. Інформація про маршрут адреси повідомлення представляється в наступному форматі: module (queue) address де module - це ім'я модуля, в який направляється на обробку адреса, queue - це ім'я черги модуля, куди направляється адреса, і address - це адреса в цій черзі.
Наприклад, адреса одержувача з конверта user @ domain може бути направлений в: SMTP (domain) user @ domain якщо domain є віддаленим доменом LOCAL (user) якщо domain є Головним Доменом LOCAL (user @ domain) якщо domain є Доменом CommuniGate Pro Якщо ви плануєте використовувати в Правилах таку умову, використовуйте кнопку Тест на сторінці Маршрутизатор Веб Інтерфейсу Адміністратора для того, щоб перевірити, як направляються різні адреси. Кожен Маршрут [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Так само, як і вище, але умова виконується, тільки якщо воно виконується для всіх адрес з конверта повідомлення. Аутентифікація [одно | не дорівнює | серед | чи не серед] рядок Ця умова перевіряє аутентифікацію повідомлення. Якщо повідомлення було аутентифицироваться при відправці цим сервером CommuniGate Pro, то ім'я аутентифицированного Користувача (account @ domain) порівнюється з вказаною рядком. приклад:

Кожне Правило може мати нуль, один або кілька дій. Якщо повідомлення відповідає всім умовам Правил, то виконуються дії Правил.

Ви можете використовувати всі універсальні дії, описані в розділі загальних Правил . У цьому розділі описуються додаткові дії Правил, які ви можете використовувати в Поштових Правилах (Правилах для обробки Черги).

Припинити Обробку Ця дія має бути останнім у правилі. Виконання цього Правила зупиняється і інші (з більш низькими пріоритетами) Правила для цього повідомлення не перевіряються. Повідомлення зберігається в папці INBOX. Викинути Ця дія має бути останнім у правилі. Виконання цього Правила зупиняється і інші (з більш низькими пріоритетами) Правила для цього повідомлення не перевіряються.
Повідомлення не зберігається в папці INBOX, але позитивне повідомлення про доставку повідомлення відправляється відправнику повідомлення (якщо таке запитано). Приклад: ЯКЩО Від Кого одно * that_annoying_guy @ *
ТО
Викинути Відкинути з [текст повідомлення про помилку] Додаткову інформацію дивіться в розділі Правила .
Якщо параметр дії не порожній, то він використовується як текст повідомлення про помилку.
Ви, все ж, зможете зберегти відкинуте повідомлення, використовуючи дії Зберегти до дії Отвегнуть. Приклад: ЯКЩО Тема одно * UCE *
ТО
Відкинути будь ласка, більше не відправляйте сюди такі повідомлення Позначити імяФлага [, імяФлага ...] Ця дія встановлює або скидає зазначені прапори повідомлення.
Спочатку набір прапорів повідомлення містить:
  • прапор Media - якщо повідомлення містить голосову або відео пошту (якщо повідомлення має тип вмісту audio / *, video / * або multipart / voice-message).
  • прапор Hidden - якщо заголовок повідомлення містить поле Sensitivity зі значенням private.

прапор Names може використовуватися для того, щоб додавати прапори в набір, а прапор Negative Names може використовуватися для видалення прапорів з набору.
Коли лист залишиться в папці дією Записати в, а так само, коли лист залишиться в папці INBOX після застосування всіх Правил, то повідомлення записується із зазначеним набором прапорів. Приклад: ЯКЩО Відправник одно * list *
ТО
Помітити Flagged, Read Додати Тема поля заголовка Ця дія додає до повідомлення поля заголовків RFC822. Спочатку в додаткові поля заголовка повідомлення входить поле Зворотний Адреса, сгенерированное з використанням return-path з конверта повідомлення.
Коли лист залишиться, відправляється, копіюється або відправляється в зовнішнє програму, то до повідомлення додаються додаткові поля заголовків. Приклад: ЯКЩО Тема одно * purchase * order *
ТО
Додати Тема X-Special-Processing: order Дія Додати Заголовок може використовуватися для додавання поля X-Color. Це поле розпізнається в Веб інтерфейс? і воно використовується для виділення повідомлення в папці: Приклад: ЯКЩО Поле Заголовку одно X-Spam: *
ТО
Додати Тема X-Color: red Позначити Тему позначка Ця дія задає рядок, яка додається до поля заголовка Тема.
Коли лист залишиться, відправляється, копіюється або відправляється в зовнішнє програму, то до зазначені позначки вставляються в початок поля заголовка Тема. Приклад: ЯКЩО Від Кого одно [email protected]
ТО
Помітити Тему [БОС]
Якщо в одному повідомленні використовується кілька Правил Позначити Тему, то остання позначка додається першої, за нею йде інша, і далі йде Тема оригінального повідомлення. Зверніть увагу: наступні дії не обов'язково тягнуть за собою дію "Викинути", і вони не запобігають від збереження оригінального повідомлення в папці INBOX. Якщо ви хочете, наприклад, перенаправити повідомлення, не залишаючи його копію в папці INBOX, вкажіть за дією Переспрямувати дію Викинути. Записати в mailboxName Повідомлення копіюється в зазначену Папку Користувача. Приклад: ЯКЩО Від Кого одно [email protected]
ТО
Записати в DeveloperBox
Викинути Якщо ім'я папки починається з префікса [MUSTEXIST], то префікс видаляється, а обробка Правила закінчує неуспішно в разі, якщо папка з таким ім'ям не існує. В іншому випадку (префікс відсутній), якщо Папка не існує, то проводиться спроба її створення.
Якщо ім'я папки починається з префікса [IFEXISTS], то префікс видаляється, і, якщо папка з таким ім'ям не існує, то дія негайно завершується.

Якщо ім'я папки зазначено як ~ accountName / mailboxName або ~ accountName @ domainName / mailboxName, то лист залишиться в папці mailboxName у Користувача accountName з цього ж домена або у Користувача accountName @ domainName.

Коли це дію використовується в Общесерверном або Общекластерном Правило, то ім'я папки повинно вказуватися саме в такому вигляді, так як для цих Правил немає Користувача, який використовується за умовчанням.


Для цієї Папки ви повинні мати право доступу Додати. Приклад: ЯКЩО Тема одно * Make * $ *
ТО
Записати в ~ postmaster / abuse
Викинути Якщо зазначена Папка не може бути відкрита, або повідомлення не може бути збережено в цій папці, обробка Правила зупиняється (аналогічно використанню дії Припинити Обробку). Перенаправити до адреси Повідомлення перенаправляється на один або кілька зазначених адрес електронної пошти. Якщо вказано декілька адрес, то вони відділяються комою (,).
Зазначені адреси замінюють поля повідомлення Кому / Копія, за винятком ситуації, коли зазначені адреси мають префікс [bcc];
Адреса "нового відправника" конструюється як адреса поточного Користувача або як адреса MAILER-DAEMON, якщо дія використовується в Общесерверном або Общекластерном Правилі.
Зворотний Адреса перенаправленого повідомлення встановлюється на адресу "нового відправника" (або в порожній адреса, якщо зворотний Адреса оригінального повідомлення також був порожнім).
Адреса відправника перенаправленого повідомлення встановлюється на адресу "нового відправника".
Поле заголовка Return-Path (якщо є) зміняться на поле X-Original-Return-Path.
Поля Return-Receipt-To, Errors-To і DKIM-Signature видаляються.
Поля Message-ID, Date і Sender (якщо є) перейменовуються в X-Original-Message-ID, X-Original-Date і X-Original-Sender відповідно.
Створюються нові поля Date і Message-ID. Переслати до адреси Повідомлення пересилається на вказану адресу. Аналогічно операції Переспрямувати, але адреса "нового відправника" не зберігається в полі Sender. Замість цього він використовується для створення нового поля From.
Старе поле From перейменовується в поле X-Original-From. Переправити до адреси Повідомлення переправляється (перенаправляється) на вказану адресу (з мінімальними змінами в заголовку).
Зворотний Адреса перенаправленого повідомлення зберігається.
Додається поле заголовка Resent-From. Воно містить адресу електронної пошти поточного Користувача (без його Справжнього Імені), або адреса MAILER-DAEMON, якщо дія використовується в Общесерверном або Общекластерном Правилі.
Поле заголовка Return-Path (якщо є) зміняться на поле X-Original-Return-Path.
Поля Return-Receipt-To і Errors-To видаляються. Відповісти текст повідомлення Зазначений текст використовується для формування повідомлення відповіді. Відповідь відправляється на адресу, вказану в Reply-To оригінального повідомлення. Якщо заголовок Reply-To відсутня, відповідь відправляється на адресу Від Кого оригінального повідомлення. Поле заголовка Тема: Re: тема оригінального повідомлення і In-Reply-To: message-ID оригінального повідомлення додаються в повідомлення відповіді. Зазначений текст повідомлення може містити макросімволи, які замінюється фактичними даними при формуванні повідомлення відповіді: ^ S замінюється на Тему оригінального повідомлення (в її оригінальному вигляді)
^ S замінюється на Тему оригінального повідомлення (в MIME декодованому вигляді)
^ F замінюється на адресу Від Кого оригінального повідомлення (в його оригінальному вигляді)
^ F замінюється на адресу Від Кого оригінального повідомлення (в MIME декодованому вигляді)
^ T замінюється на поле Date оригінального повідомлення
^ I замінюється на поле Message-ID оригінального повідомлення
^ R замінюється на поле To оригінального повідомлення (в MIME декодованому вигляді)
^ R замінюється на адресу електронної пошти поточного Користувача. приклад:

Якщо зазначений текст починається з символу плюс (+), рядки, які йдуть за цим символом, будуть додані до заголовку повідомлення. Текст повинен містити поле Subject, так як система автоматично Не додає Тему: Re: тема оригінального повідомлення і In-Reply-To: message-ID оригінального повідомлення додаються в повідомлення відповіді.

Зазначені частини заголовка можуть містити додаткові поля To, Cc і Bcc і повідомлення відповіді буде надсилатися на ці адреси (поля Bcc будуть видалятися з заголовка повідомлення).

Якщо вказаний заголовок не містить поля From, то поле From береться з Адреси Від Кого, що задається в Настройках Користувача. Якщо ця адреса не встановлено, то Адреса Від Кого формується з використанням настройки повне Ім'я Користувача і Справжнє Ім'я Користувача.

Якщо повне Ім'я Користувача не зберігається як поле From, воно зберігається як поле Sender.

^ S і інші макроси також можуть використовуватися в додаткових полях заголовків.

Порожній рядок повинна відокремлювати тіло повідомлення від додаткових полів заголовків:

Якщо зазначений текст починається з рядка [charsetName], то текст перетворюється в зазначену систему кодування (все не-ASCII символи зберігаються в кодуванні UTF-8), в іншому випадку він перетворюється в кодування, яка використовується у вхідному повідомленні. Якщо у вхідному повідомленні кодування не вказана, і Правило є Правилом Рівня Користувача, то використовується кодування за умовчанням, задана в Настройках Веб Інтерфейсу Користувача.

Якщо текст починається з символу плюс, то символ плюс повинен вказуватися після рядка [charsetName].

Якщо вказаний заголовок не містить полів MIME-Version і Content-Type то ці поля будуть додані в сформоване повідомлення.

Відповісти Всім текст повідомлення Так само, як і вище, але відповідь відправляється на всі адреси від Кого і Копія оригінального повідомлення. Відреагувати з текст повідомлення Зазначений текст повідомлення повинен містити заголовок, порожній рядок і тіло повідомлення. Тема може містити будь-яке число полів To, CC і Bcc, поле Subject, а також будь-яке число додаткових полів.
Сформоване повідомлення відправляється на зазначені адреси. Зазначений заголовок повідомлення і тіло повідомлення можуть містити перелічені вище макроси. Поля From, Sender, MIME-Version і Content-Type формуються так само, як і в операції Відповісти. Приклад: Текст повідомлення може починатися з рядка [charsetName] (дивіться вище). Приклад: Записати зашифрувати в ім'я папки Ця дія працює точно так само, як дія Записати в, але повідомлення перед збереженням перетворюється в зашифровану S / MIME форму. Копіювати Додатки в ім'я файлової директорії Ця дія копіює додатку до повідомлення у вказану директорію в сховище фото .
Додатки виявляються як сама верхня частина MIME структури multipart / mixed або multipart / related.
Якщо ім'я директорії має префікс [replace], то існуючий файл з таким ім'ям заміщається; в іншому випадку, якщо файл з таким ім'ям вже існує, генерується повідомлення про помилку.
Якщо ім'я директорії пусте, то файли зберігаються в самому верхньому рівні Сховища фото Користувача.
Якщо ім'я директорії закінчується символом зірочка (*), то цей символ замінюється на унікальну рядок, додається розширення файлу, взяте з імені оригінального файлу з додатком (якщо воно є) і вийшло ім'я використовується в якості імені файлу з додатком для збереження в Сховище фото. Приклад: Приклад: Виконати командний рядок Зазначена команда виконується як окремий процес ОС (програма).
Текст повідомлення (заголовок і тіло) відправляється на стандартний ввід (stdin) програми.
Зверніть увагу: програма повинна зчитувати весь потік даних stdin, в іншому випадку команда Виконати закінчиться неуспішно. Текст команди може мати префікс [FILE]:

[FILE] myprogram parm1

При використанні префікса, стандартне введення буде порожнім (закритий), або буде містити тільки поля заголовка повідомлення, додані в попередніх Правилах.
Рядок -f Queue / field .msg (прапор -f і ім'я файлу повідомлення, щодо до директорії даних) будуть додані в кінець тексту команди:

-f Queue / 12002345.msg

Зверніть увагу: зазвичай користувачам не надається доступ до директорії даних, тому файл [FILE] може використовуватися тільки в Общесерверних Правилах. Текст команди може мати префікс [RETPATH]:

[RETPATH] myprogram parm1

При вказівці цього префікса, рядок -p, за якою слідує зворотну адресу повідомлення, додається в кінець тексту команди:

-p "[email protected]"

Текст команди може мати префікс [RCPT]:

[RCPT] myprogram parm1

При вказівці цього префікса, рядок -r, за якою слідує список адрес одержувачів повідомлення, додається в кінець тексту команди:

-r "[email protected]" "[email protected]"

Текст команди може мати префікс [ORCPT]:

[ORCPT] myprogram parm1

При вказівці цього префікса, рядок -r, за якою слідує список адрес одержувачів повідомлення, додається в кінець тексту команди. Якщо адреса одержувача був представлений разом з параметром "оригінальний адресу одержувача" (параметр ESMTP ORCPT), то використовується оригінальний адресу.

-r "[email protected]" "[email protected]"

Зверніть увагу: Префікси [RCPT] і [ORCPT] не можуть використовуватися разом. Текст команди в Правилах Рівня Користувача може мати префікс [ACCNT]:

[ACCNT] myprogram parm1

При вказівці цього префікса, рядок -u, за якою слідує ім'я Користувача, додається в кінець тексту команди:

-u "accountName @ domainName"

Текст команди в Правилах, Загальних для Сервера, може мати префікс [ROUTE]:

[ROUTE] myprogram parm1

При вказівці цього префікса, рядок -R, за якою слідує маршрут адреси одержувачів повідомлення, додається в текст команди:

-R "LOCAL (accountName @ domainName)" "SMTP (example.com) [email protected]"

Дивіться інформацію про формат даних Маршруту в розділі умови . Текст команди може мати префікс [STDERR] (дивіться нижче).

Текст команди може мати кілька префіксів, і вони можуть бути вказані в будь-якому порядку. Якщо вказано кілька префіксів [FILE], [RETPATH] і [RCPT], то спочатку додається прапор -f і його параметри, потім прапор -p і його параметри, а потім прапор -r і його параметри.

Коли програма завершується, перевіряється код повернення програми. Якщо код дорівнює нулю, то дія Правила вважається виконаним успішно, і виконується наступна дія Правила.

Якщо код повернення завдання не дорівнює нулю, то повідомлення відкидається з кодом помилки "automated processing failed", і дані з каналу стандартного виводу завдання записуються в Журналі разом з кодом повернення програми.
Якщо в командному рядку було вказано префікс [STDERR], то для формування тексту повідомлення про помилку буде використовуватися канал стандартного виводу помилок (якщо є).

Дані з стандартного виводу завдання, якщо вони є, не повинні перевищувати 4 кілобайт. Вони фіксуються в Журналі і викидаються.

Сервер CommuniGate Pro здійснює спостереження за програмою в процесі її виконання і перериває її, якщо вона не завершує свою роботу протягом двох хвилин.

Коли виконується програма є частиною обробки Правила Рівня Користувача, ім'я користувача ОС береться з налаштування Ім'я в ОС , І програма виконується в середовищі ОС цього користувача. Коли CommuniGate Pro працює під управлінням системи Unix, програмою присвоюються зазначені ідентифікатор користувача, ідентифікатор групи і набір груп; поточної Директорією завдання вважається домашня директорія Користувача Unix.
Дія Виконати не може використовуватися в Правилах Рівня Користувача, якщо Сервер CommuniGate Pro працює під управлінням операційних систем MS Windows, IBM OS / 2, AS / 400 або BeOS. Коли програма повинні бути виконана як частина Общесерверного Правила, вона запускається в середовищі Сервера CommuniGate Pro (і поточної Директорією вважається директорія даних). Приклад:
Зовнішній Фільтр Ця дія вказує сервера передати повідомлення в програму зовнішнього Фільтри . Ця дія може бути зазначено лише в Общесерверних Правилах. Параметр вказує, яке ім'я програми Зовнішнього Фільтри буде використовуватися. Приклад: Прийняти Запрошення опції Ця дія може використовуватися для автоматичного прийняття Запрошень на Зустрічі. Додаткову інформацію дивіться в розділі Календар . Прийняти Відповідь Ця дія може використовуватися для автоматичного прийняття Запрошень на Зустрічі. Додаткову інформацію дивіться в розділі Календар .

Рядки параметрів для деяких дій можуть містити "макросімволи" - комбінації символів, яку замінюються фактичними даними до того, як параметр буде використаний в дії Правила.

Це можуть бути такі комбінації символів:

^ S замінюється на Тему оригінального повідомлення (в її оригінальному вигляді)
^ S замінюється на Тему оригінального повідомлення (в MIME декодованому вигляді, конвертовану в UTF-8)
^ F замінюється на адресу Від Кого оригінального повідомлення (в декодованому вигляді, конвертований в UTF-8, включаючи частину "Справжнє Ім'я")
^ E замінюється на адресу Від Кого оригінального повідомлення (тільки адреса)
^ T замінюється на сформатував відповідно до вимог RFC822 позначку часу, взяту з Date оригінального повідомлення.
^ T замінюється на поточний час в форматі RFC822.
^ I замінюється на поле Message-ID оригінального повідомлення
^ R замінюється на поле To оригінального повідомлення (список, розділений комою)
^ R замінюється на адресу електронної пошти одержувача (список, розділений комою).
^^ замінюється на один символ ^.

Кожен Користувач може мати "спрощене" вбудоване правило для створення автоматичних повідомлень. Якщо правило включено, то воно перевіряє, що вхідне повідомлення не є сформованим автоматично, і що автор повідомлення (адреса 'Від Кого') не перебуває у списку RepliedAddresses (авто-отвеченние). Потім воно формує і відправляє автоматичний відповідь, а потім додає адресу автора оригінального повідомлення в список RepliedAddresses для того, щоб автоматичний відповідь не відправлявся двічі для одного і того ж автора. Іншим варіантом роботи правила є перенаправлення копії кожного повідомлення на зазначені адреси.

Умови цього Правила:

відправлено вручну
Поточна дата більше зазначений час (необов'язково)
Поточна дата менше зазначений час (необов'язково)
Від Кого чи не серед #RepliedAddresses (необов'язково) Дії Правила: Відповісти Текст відповіді
Запам'ятати 'Від Кого' в RepliedAddresses
Перенаправити Список адрес У повідомленні відповіді може бути змінений тільки текст: Автовідповідач Якщо ця опція не вибрана, то Правило Автовідповідач вимкнено. Якщо ця опція вибрана, то Правило Автовідповідач включено і має низький пріоритет (пріоритет правила встановлено в значення 2). Початок Якщо ця опція вибрана, то Правило Автовідповідач починає роботу при настанні дати, зазначеної в цій настройці. Кінець Якщо ця опція вибрана, то Правило Автовідповідач припиняє роботу при настанні дати, зазначеної в цій настройці. Повідомити Якщо ця опція вибрана, і в списку є адреси, то Правило Автовідповідач перенаправляє копії кожного повідомлення на зазначені адреси. Ця опція доступна, тільки коли у Користувача є права на перенаправляють дії в правилах. Навіть якщо Адміністратор не дозволив користувачу застосовувати Автоматичні Правила, правило Автовідповідач може бути включено самим Користувачем, і користувач завжди може змінити текст повідомлення автоматично відповідав на телефонні.

При натисканні на кнопку 'Очистити Список Авто-отвеченних' список RepliedAddresses видаляється з даних Користувача. Як альтернатива, може бути показана кнопка Включити Автовідповідач. Вона включає Правило Автовідповідач і одночасно очищає список отвеченних адрес.

У кожного Користувача може бути спрощене Правило для перенаправлення всіх вхідних повідомлень електронної пошти на іншу адресу або адреси.

Умова Правила може бути або порожнім (дію Правила застосовується до всіх повідомлень) або Відправлено Вручну; в цьому випадку дії Правила можуть бути Переслати до, Переспрямувати до, або Переправити до, і, додатково, Викинути.

Змінено може бути тільки список адрес перенаправлення: Копіювати Всю Пошту Якщо ця опція не вибрана, Правило "Копіювати Всю Пошту" вимкнено. Якщо ця опція вибрана, то Правило "Копіювати Всю Пошту" включено і має найнижчий пріоритет (пріоритет правила встановлено в значення 1). Зберігати Оригінал у себе Якщо ця опція не вибрана, то до Правила додається дію Викинути і вся копійований пошта НЕ зберігається в папці INBOX Користувача. Чи не копіювати Автоматичні Якщо вказана ця опція, то додається умова Відправлено Вручну і повідомлення від роботів (повідомлення з список розсилки, повідомлення про помилки і переправлені повідомлення) цим Правилом не обробляються. Відправляти від імені Цього Користувача Якщо вказана ця опція, для цього правила використовується дію Переслати к. Потрібно використовувати цю дію, якщо у користувача включені обмеження на Адреса / Ім'я 'від Кого', або якщо сервер одержувача копії використовує DMARC чи іншу форму перевірки адреси відправника. Відправляти від імені Оригінального Адреси Якщо вказана ця опція, для цього правила використовується дію Переспрямувати к. Відправляти точну копію Якщо вказана ця опція, для цього правила використовується дію Переправити к. Користувач може включати це Правило тільки якщо йому надано право використовувати дії перенаправлення. В іншому випадку, тільки Адміністратор зможе включити використання цього Правило для користувача.

У Користувача можуть бути спрощені Правила по обробці спаму.

Ці Правила покладаються у своїй роботі на інші Правила, реалізовані зазвичай в програмах - зовнішніх фільтрів , Додають в повідомлення спеціальне поле заголовка з рівнем "ймовірності" того, що це повідомлення є спамом.

Кожне Правило по Контролю за Спамом має умова, що перевіряє вміст поля заголовка повідомлення X-Junk-Score. Інша умова перевіряє наявність адреси Від Кого в наборі даних адресної книги ( "білий список").

Якщо умови виконуються, то Правило по Контролю за Спамом може або викидати повідомлення електронної пошти, зберігаючи його в папці Спам (Ім'я Папки задається в Настройках Користувача), або позначати Повідомлення прапором Junk.

компонент Установка в Черга записує в Журналі інформацію про роботу Общесерверних Поштових Правил.
Встановіть для компонента Установка в Черга Рівень Журналу в Подробности або Все для того, щоб перевірити як виконуються умови Правила та їх дії.

Інформацію про роботу Правил Рівня Користувача і Правил, Загальних для Домену, в Журнал Сервера записує модуль місцевій Доставки .
Встановіть для модуля Місцевої Доставки Рівень Журналу в Подробности або Все для того, щоб перевірити як виконуються умови Правила та їх дії.

Керівництво CommuniGate® Pro. Copyright © 1998-2019, Stalker Software, Inc.

Це поле розпізнається в Веб інтерфейс?

Дополнительная информация

rss
Карта