Дивіденди по акціях | Фінансовий геній

  1. Дивіденди по акціях Продовжуємо розмову про інвестиції в акції і розглянемо більш детально, що...
  2. Дивіденди по акціях

Дивіденди по акціях

Продовжуємо розмову про інвестиції в акції і розглянемо більш детально, що представляють собою дивіденди по акціях, звідки вони беруться, як виплачуються і чи можна на цьому заробити.

На сьогоднішній день більшість інвесторів, особливо, якщо мова йде про наших країнах, вкладають гроші в акції тільки зі спекулятивною метою: купити дешевше і продати дорожче через фондову біржу .

При цьому мало хто думає, що ці цінні папери, крім спекулятивного заробітку, можуть стати і хорошим джерелом пасивного доходу у вигляді дивідендів. У той же час, багато консервативні закордонні інвестори, навпаки, купують пакети акцій саме з метою їх довгострокового зберігання як активу, що приносить дивіденди.

Що таке дивіденди по акціях, який може бути їх розмір і наскільки цікавий цей варіант заробітку на вкладенні капіталу в реальний бізнес (а адже суть інвестування в акції саме в цьому) - розглянемо далі.

Отже, щоб зрозуміти, звідки беруться дивіденди, для початку давайте ще раз згадаємо, навіщо взагалі випускаються акції. За своєю економічною суттю, акції - це спосіб залучення інвестиційного капіталу, необхідно для роботи певного бізнесу, створеного у вигляді закритого або відкритого акціонерного товариства.

Якщо акціонерне товариство є закритим, то все його акції розподіляються між обмеженим колом інвесторів, які і створюють це підприємство, вкладаючи в нього свої капітали. Причому, роблять вони це переважно саме з метою отримання дивідендів, а не подальшого перепродажу. Купити акції такого підприємства сторонній людині неможливо, за винятком випадків, коли один з первинних інвесторів побажає вийти зі складу акціонерів і продати свою частку.

Якщо ж мова йде про акціонерне товариство відкритого типу, то це якраз той варіант, коли інвестором бізнесу за допомогою покупки акцій може стати будь-який бажаючий, і він же отримає право на отримання дивідендів, в разі, якщо бізнес буде прибутковим і загальні збори акціонерів прийме рішення про їх виплату. Тепер про це більш детально.

Дивіденди по акціях - це частина прибутку акціонерного товариства, яка рішенням Загальних зборів акціонерів підлягає виплаті інвесторам. При цьому в розрахунок йде тільки офіційна прибуток, відповідна бухгалтерськими даними підприємства. Думаю, ні для кого не секрет, що чимала частина обороту і, відповідно, прибутку наших компаній відбувається в тіньовій сфері - так ось, на дивіденди від тіньової діяльності простому акціонеру розраховувати не доводиться.

У більшості випадків дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року - це найбільш зручно, тому що в діяльності багатьох підприємств присутній сезонний фактор, а тому прибуток і збитки протягом року можуть розподілятися дуже нерівномірно. Проте, в окремих випадках дивіденди по акціях можуть виплачувати і щоквартально або раз на півроку (зазвичай це стосується зарубіжних акціонерних компаній).

Однак, навіть сам факт отримання АТ прибутку за підсумками року ще не говорить про те, що акціонерам будуть виплачені дивіденди. Як розпорядитися прибутком - вирішує вищий орган правління АТ - загальні збори акціонерів, яке збирається Радою директорів (до речі, інвестор, який володіє простими акціями компанії, теж має в ньому своє право голосу, пропорційне кількості його акцій). За рішенням Загальних зборів прибуток компанії може бути також спрямована, наприклад, в подальший розвиток підприємства: придбання якихось основних фондів, реконструкцію, модернізацію і т.д. А може - частково на виплати дивідендів по акціях, а частково - кудись ще.

У разі, якщо Загальні збори акціонерів прийняли рішення про виплату дивідендів, воно ж стверджує дату, станом на яку визначається список акціонерів, яким буде здійснена виплата. Наприклад, якщо інвестор придбав акції компанії в грудні, то він навряд чи потрапить до списку на виплату дивідендів за підсумками цього року.

Після того, як рішення про виплату дивідендів по акціях прийнято, у встановлений законом термін (зазвичай - це протягом місяця, для різних акціонерів термін різний) відбувається безпосередня їх виплата. Найчастіше дивіденди по акціях оподатковуються, тому інвестор, який отримав їх, зобов'язаний задекларувати це як дохід і сплатити належний податок на доходи.

В окремих випадках виплата дивідендів може здійснюватися не в грошовій формі, а за рахунок майна компанії, але на практиці таке зустрічається досить рідко.

Дивіденди по акціях можуть бути різними, в залежності від типу акцій. Так, власники привілейованих акцій отримують дивіденди в заздалегідь встановленому обсязі і мають першочергове право на їх отримання. У деяких випадках дивіденди їм виплачуються, навіть якщо компанія спрацювала зі збитками - за рахунок інших джерел: все залежить від умов розміщення таких акцій на ринку. Уже після того, як нараховані дивіденди власникам привілейованих акцій, розраховуються дивіденди власникам простих акцій. При цьому вони можуть бути як менше, так і більше, ніж у власників привілейованих.

Розглянемо приклад. Припустимо, є АТ з акціонерним капіталом 100 ден. од., який складається з 30 привілейованих і 70 простих акцій номіналом по 1 ден. од. При цьому для власників привілейованих акцій встановлена ​​фіксована прибутковість - 10% від номіналу акції.

Варіант 1 . За підсумками року це АТ отримало прибуток 3 ден. од., яку прийнято направити на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку інвестори, що мають привілейовані акції, отримають свої 0,1 ден. од. з кожної акції, всього 0,1 * 30 = 3 ден. од., а власники простих акцій не отримають нічого, тому що для них вже не залишиться вільного прибутку.

Варіант 2 . За підсумками року АТ отримало прибуток 5 ден. од., яка спрямована на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку власники привілейованих паперів отримають свої фіксовані 0,1 ден. од з кожної акції (всього - 3 ден. од.), а власники простих акцій - (5-3) / 70 = 0,03 ден. од. з кожної акції, тобто, тільки 1/3 від того, що отримають власники привілейованих.

Варіант 3. За підсумками року АТ отримало прибуток 20 ден. од., і вся вона спрямована на виплати дивідендів по акціях.

Тоді інвестори, що мають привілейовані акції, отримають всі так само свої фіксовані 0,1 ден. од. з кожної акції, а власники простих акцій - (20-3) / 70 = 0,24 ден. од. з кожної акції, тобто, в 2,4 рази більше, ніж власники привілейованих.

При розподілі прибутку акціонерного товариства та виплати дивідендів по акціях в разі, якщо прибуток підприємства невелика, в більш виграшному положенні виявляються інвестори-власники привілейованих акцій. Але якщо підприємство запрацювало більший прибуток, то власники простих акцій можуть отримати більше дивідендів, ніж власники привілейованих, можливо - навіть в кілька разів. Цей момент обов'язково варто врахувати при формуванні свого інвестиційного портфеля .

Слід розуміти, що дивіденди за простими (а в багатьох випадках - і за привілейованими) акцій - величина дуже непередбачувана, тому що залежить, по-перше, від фінансового результату АТ, по-друге - від рішення Загальних зборів акціонерів. Тому точно спрогнозувати, якими конкретно будуть дивіденди по акціях, і чи будуть вони взагалі, ніколи не можна. Але можна дати приблизний прогноз, наприклад, виходячи з аналізу даних за минулі періоди, а також поточну ситуацію в економіці країни, її конкретному секторі, стан справ на конкретному підприємстві.

Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі? Можна, звичайно, ритися в фінансових звітах кожного цікавить вас АТ, але це не зовсім зручно. Зручніше в цьому випадку використовувати спеціалізовані сервіси, що отримали назву Скринер акцій . Задавши фільтри, там можна відібрати акціонерні компанії конкретної країни, регіону, галузі, які виплачують раніше такий розмір дивідендів, який би влаштовував інвестора. І вже після цього проаналізувати інші дані цих компаній, заглянути в фінансову звітність, і якщо все влаштовує - вибрати оптимальний момент для покупки і купити пакет акцій.

Так, наприклад, використовуючи Скринер, я бачу, що найчастіше американські компанії платять дивіденди по акціях в розмірі від 0,5 до 6% їх вартості (такий діапазон лідирує), але разом з тим є фірми, дивіденди за акціями яких були виплачені в розмірі 70-80% від вартості і навіть більше. При цьому дивіденди понад 1% платить приблизно 1/10 частину всіх акціонерних компаній. У Росії, наприклад, нинішній діапазон виплат дивідендів становить від 0 до 19,5%, причому, компаній, що виплачують дивіденди в принципі, дуже мало - лише 20 з 454.

Тепер ви знаєте, що таке дивіденди по акціях, як вони нараховуються і виплачуються, як їх можна побачити і спрогнозувати. Сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді.

Бажаю всім успіхів в інвестуванні і різних способах заробітку. Побачимося на сторінках фінансового генія !

Дивіденди по акціях

Продовжуємо розмову про інвестиції в акції і розглянемо більш детально, що представляють собою дивіденди по акціях, звідки вони беруться, як виплачуються і чи можна на цьому заробити.

На сьогоднішній день більшість інвесторів, особливо, якщо мова йде про наших країнах, вкладають гроші в акції тільки зі спекулятивною метою: купити дешевше і продати дорожче через фондову біржу .

При цьому мало хто думає, що ці цінні папери, крім спекулятивного заробітку, можуть стати і хорошим джерелом пасивного доходу у вигляді дивідендів. У той же час, багато консервативні закордонні інвестори, навпаки, купують пакети акцій саме з метою їх довгострокового зберігання як активу, що приносить дивіденди.

Що таке дивіденди по акціях, який може бути їх розмір і наскільки цікавий цей варіант заробітку на вкладенні капіталу в реальний бізнес (а адже суть інвестування в акції саме в цьому) - розглянемо далі.

Отже, щоб зрозуміти, звідки беруться дивіденди, для початку давайте ще раз згадаємо, навіщо взагалі випускаються акції. За своєю економічною суттю, акції - це спосіб залучення інвестиційного капіталу, необхідно для роботи певного бізнесу, створеного у вигляді закритого або відкритого акціонерного товариства.

Якщо акціонерне товариство є закритим, то все його акції розподіляються між обмеженим колом інвесторів, які і створюють це підприємство, вкладаючи в нього свої капітали. Причому, роблять вони це переважно саме з метою отримання дивідендів, а не подальшого перепродажу. Купити акції такого підприємства сторонній людині неможливо, за винятком випадків, коли один з первинних інвесторів побажає вийти зі складу акціонерів і продати свою частку.

Якщо ж мова йде про акціонерне товариство відкритого типу, то це якраз той варіант, коли інвестором бізнесу за допомогою покупки акцій може стати будь-який бажаючий, і він же отримає право на отримання дивідендів, в разі, якщо бізнес буде прибутковим і загальні збори акціонерів прийме рішення про їх виплату. Тепер про це більш детально.

Дивіденди по акціях - це частина прибутку акціонерного товариства, яка рішенням Загальних зборів акціонерів підлягає виплаті інвесторам. При цьому в розрахунок йде тільки офіційна прибуток, відповідна бухгалтерськими даними підприємства. Думаю, ні для кого не секрет, що чимала частина обороту і, відповідно, прибутку наших компаній відбувається в тіньовій сфері - так ось, на дивіденди від тіньової діяльності простому акціонеру розраховувати не доводиться.

У більшості випадків дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року - це найбільш зручно, тому що в діяльності багатьох підприємств присутній сезонний фактор, а тому прибуток і збитки протягом року можуть розподілятися дуже нерівномірно. Проте, в окремих випадках дивіденди по акціях можуть виплачувати і щоквартально або раз на півроку (зазвичай це стосується зарубіжних акціонерних компаній).

Однак, навіть сам факт отримання АТ прибутку за підсумками року ще не говорить про те, що акціонерам будуть виплачені дивіденди. Як розпорядитися прибутком - вирішує вищий орган правління АТ - загальні збори акціонерів, яке збирається Радою директорів (до речі, інвестор, який володіє простими акціями компанії, теж має в ньому своє право голосу, пропорційне кількості його акцій). За рішенням Загальних зборів прибуток компанії може бути також спрямована, наприклад, в подальший розвиток підприємства: придбання якихось основних фондів, реконструкцію, модернізацію і т.д. А може - частково на виплати дивідендів по акціях, а частково - кудись ще.

У разі, якщо Загальні збори акціонерів прийняли рішення про виплату дивідендів, воно ж стверджує дату, станом на яку визначається список акціонерів, яким буде здійснена виплата. Наприклад, якщо інвестор придбав акції компанії в грудні, то він навряд чи потрапить до списку на виплату дивідендів за підсумками цього року.

Після того, як рішення про виплату дивідендів по акціях прийнято, у встановлений законом термін (зазвичай - це протягом місяця, для різних акціонерів термін різний) відбувається безпосередня їх виплата. Найчастіше дивіденди по акціях оподатковуються, тому інвестор, який отримав їх, зобов'язаний задекларувати це як дохід і сплатити належний податок на доходи.

В окремих випадках виплата дивідендів може здійснюватися не в грошовій формі, а за рахунок майна компанії, але на практиці таке зустрічається досить рідко.

Дивіденди по акціях можуть бути різними, в залежності від типу акцій. Так, власники привілейованих акцій отримують дивіденди в заздалегідь встановленому обсязі і мають першочергове право на їх отримання. У деяких випадках дивіденди їм виплачуються, навіть якщо компанія спрацювала зі збитками - за рахунок інших джерел: все залежить від умов розміщення таких акцій на ринку. Уже після того, як нараховані дивіденди власникам привілейованих акцій, розраховуються дивіденди власникам простих акцій. При цьому вони можуть бути як менше, так і більше, ніж у власників привілейованих.

Розглянемо приклад. Припустимо, є АТ з акціонерним капіталом 100 ден. од., який складається з 30 привілейованих і 70 простих акцій номіналом по 1 ден. од. При цьому для власників привілейованих акцій встановлена ​​фіксована прибутковість - 10% від номіналу акції.

Варіант 1 . За підсумками року це АТ отримало прибуток 3 ден. од., яку прийнято направити на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку інвестори, що мають привілейовані акції, отримають свої 0,1 ден. од. з кожної акції, всього 0,1 * 30 = 3 ден. од., а власники простих акцій не отримають нічого, тому що для них вже не залишиться вільного прибутку.

Варіант 2 . За підсумками року АТ отримало прибуток 5 ден. од., яка спрямована на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку власники привілейованих паперів отримають свої фіксовані 0,1 ден. од з кожної акції (всього - 3 ден. од.), а власники простих акцій - (5-3) / 70 = 0,03 ден. од. з кожної акції, тобто, тільки 1/3 від того, що отримають власники привілейованих.

Варіант 3. За підсумками року АТ отримало прибуток 20 ден. од., і вся вона спрямована на виплати дивідендів по акціях.

Тоді інвестори, що мають привілейовані акції, отримають всі так само свої фіксовані 0,1 ден. од. з кожної акції, а власники простих акцій - (20-3) / 70 = 0,24 ден. од. з кожної акції, тобто, в 2,4 рази більше, ніж власники привілейованих.

При розподілі прибутку акціонерного товариства та виплати дивідендів по акціях в разі, якщо прибуток підприємства невелика, в більш виграшному положенні виявляються інвестори-власники привілейованих акцій. Але якщо підприємство запрацювало більший прибуток, то власники простих акцій можуть отримати більше дивідендів, ніж власники привілейованих, можливо - навіть в кілька разів. Цей момент обов'язково варто врахувати при формуванні свого інвестиційного портфеля .

Слід розуміти, що дивіденди за простими (а в багатьох випадках - і за привілейованими) акцій - величина дуже непередбачувана, тому що залежить, по-перше, від фінансового результату АТ, по-друге - від рішення Загальних зборів акціонерів. Тому точно спрогнозувати, якими конкретно будуть дивіденди по акціях, і чи будуть вони взагалі, ніколи не можна. Але можна дати приблизний прогноз, наприклад, виходячи з аналізу даних за минулі періоди, а також поточну ситуацію в економіці країни, її конкретному секторі, стан справ на конкретному підприємстві.

Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі? Можна, звичайно, ритися в фінансових звітах кожного цікавить вас АТ, але це не зовсім зручно. Зручніше в цьому випадку використовувати спеціалізовані сервіси, що отримали назву Скринер акцій . Задавши фільтри, там можна відібрати акціонерні компанії конкретної країни, регіону, галузі, які виплачують раніше такий розмір дивідендів, який би влаштовував інвестора. І вже після цього проаналізувати інші дані цих компаній, заглянути в фінансову звітність, і якщо все влаштовує - вибрати оптимальний момент для покупки і купити пакет акцій.

Так, наприклад, використовуючи Скринер, я бачу, що найчастіше американські компанії платять дивіденди по акціях в розмірі від 0,5 до 6% їх вартості (такий діапазон лідирує), але разом з тим є фірми, дивіденди за акціями яких були виплачені в розмірі 70-80% від вартості і навіть більше. При цьому дивіденди понад 1% платить приблизно 1/10 частину всіх акціонерних компаній. У Росії, наприклад, нинішній діапазон виплат дивідендів становить від 0 до 19,5%, причому, компаній, що виплачують дивіденди в принципі, дуже мало - лише 20 з 454.

Тепер ви знаєте, що таке дивіденди по акціях, як вони нараховуються і виплачуються, як їх можна побачити і спрогнозувати. Сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді.

Бажаю всім успіхів в інвестуванні і різних способах заробітку. Побачимося на сторінках фінансового генія !

Дивіденди по акціях

Продовжуємо розмову про інвестиції в акції і розглянемо більш детально, що представляють собою дивіденди по акціях, звідки вони беруться, як виплачуються і чи можна на цьому заробити.

На сьогоднішній день більшість інвесторів, особливо, якщо мова йде про наших країнах, вкладають гроші в акції тільки зі спекулятивною метою: купити дешевше і продати дорожче через фондову біржу .

При цьому мало хто думає, що ці цінні папери, крім спекулятивного заробітку, можуть стати і хорошим джерелом пасивного доходу у вигляді дивідендів. У той же час, багато консервативні закордонні інвестори, навпаки, купують пакети акцій саме з метою їх довгострокового зберігання як активу, що приносить дивіденди.

Що таке дивіденди по акціях, який може бути їх розмір і наскільки цікавий цей варіант заробітку на вкладенні капіталу в реальний бізнес (а адже суть інвестування в акції саме в цьому) - розглянемо далі.

Отже, щоб зрозуміти, звідки беруться дивіденди, для початку давайте ще раз згадаємо, навіщо взагалі випускаються акції. За своєю економічною суттю, акції - це спосіб залучення інвестиційного капіталу, необхідно для роботи певного бізнесу, створеного у вигляді закритого або відкритого акціонерного товариства.

Якщо акціонерне товариство є закритим, то все його акції розподіляються між обмеженим колом інвесторів, які і створюють це підприємство, вкладаючи в нього свої капітали. Причому, роблять вони це переважно саме з метою отримання дивідендів, а не подальшого перепродажу. Купити акції такого підприємства сторонній людині неможливо, за винятком випадків, коли один з первинних інвесторів побажає вийти зі складу акціонерів і продати свою частку.

Якщо ж мова йде про акціонерне товариство відкритого типу, то це якраз той варіант, коли інвестором бізнесу за допомогою покупки акцій може стати будь-який бажаючий, і він же отримає право на отримання дивідендів, в разі, якщо бізнес буде прибутковим і загальні збори акціонерів прийме рішення про їх виплату. Тепер про це більш детально.

Дивіденди по акціях - це частина прибутку акціонерного товариства, яка рішенням Загальних зборів акціонерів підлягає виплаті інвесторам. При цьому в розрахунок йде тільки офіційна прибуток, відповідна бухгалтерськими даними підприємства. Думаю, ні для кого не секрет, що чимала частина обороту і, відповідно, прибутку наших компаній відбувається в тіньовій сфері - так ось, на дивіденди від тіньової діяльності простому акціонеру розраховувати не доводиться.

У більшості випадків дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року - це найбільш зручно, тому що в діяльності багатьох підприємств присутній сезонний фактор, а тому прибуток і збитки протягом року можуть розподілятися дуже нерівномірно. Проте, в окремих випадках дивіденди по акціях можуть виплачувати і щоквартально або раз на півроку (зазвичай це стосується зарубіжних акціонерних компаній).

Однак, навіть сам факт отримання АТ прибутку за підсумками року ще не говорить про те, що акціонерам будуть виплачені дивіденди. Як розпорядитися прибутком - вирішує вищий орган правління АТ - загальні збори акціонерів, яке збирається Радою директорів (до речі, інвестор, який володіє простими акціями компанії, теж має в ньому своє право голосу, пропорційне кількості його акцій). За рішенням Загальних зборів прибуток компанії може бути також спрямована, наприклад, в подальший розвиток підприємства: придбання якихось основних фондів, реконструкцію, модернізацію і т.д. А може - частково на виплати дивідендів по акціях, а частково - кудись ще.

У разі, якщо Загальні збори акціонерів прийняли рішення про виплату дивідендів, воно ж стверджує дату, станом на яку визначається список акціонерів, яким буде здійснена виплата. Наприклад, якщо інвестор придбав акції компанії в грудні, то він навряд чи потрапить до списку на виплату дивідендів за підсумками цього року.

Після того, як рішення про виплату дивідендів по акціях прийнято, у встановлений законом термін (зазвичай - це протягом місяця, для різних акціонерів термін різний) відбувається безпосередня їх виплата. Найчастіше дивіденди по акціях оподатковуються, тому інвестор, який отримав їх, зобов'язаний задекларувати це як дохід і сплатити належний податок на доходи.

В окремих випадках виплата дивідендів може здійснюватися не в грошовій формі, а за рахунок майна компанії, але на практиці таке зустрічається досить рідко.

Дивіденди по акціях можуть бути різними, в залежності від типу акцій. Так, власники привілейованих акцій отримують дивіденди в заздалегідь встановленому обсязі і мають першочергове право на їх отримання. У деяких випадках дивіденди їм виплачуються, навіть якщо компанія спрацювала зі збитками - за рахунок інших джерел: все залежить від умов розміщення таких акцій на ринку. Уже після того, як нараховані дивіденди власникам привілейованих акцій, розраховуються дивіденди власникам простих акцій. При цьому вони можуть бути як менше, так і більше, ніж у власників привілейованих.

Розглянемо приклад. Припустимо, є АТ з акціонерним капіталом 100 ден. од., який складається з 30 привілейованих і 70 простих акцій номіналом по 1 ден. од. При цьому для власників привілейованих акцій встановлена ​​фіксована прибутковість - 10% від номіналу акції.

Варіант 1 . За підсумками року це АТ отримало прибуток 3 ден. од., яку прийнято направити на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку інвестори, що мають привілейовані акції, отримають свої 0,1 ден. од. з кожної акції, всього 0,1 * 30 = 3 ден. од., а власники простих акцій не отримають нічого, тому що для них вже не залишиться вільного прибутку.

Варіант 2 . За підсумками року АТ отримало прибуток 5 ден. од., яка спрямована на виплати дивідендів по акціях.

У цьому випадку власники привілейованих паперів отримають свої фіксовані 0,1 ден. од з кожної акції (всього - 3 ден. од.), а власники простих акцій - (5-3) / 70 = 0,03 ден. од. з кожної акції, тобто, тільки 1/3 від того, що отримають власники привілейованих.

Варіант 3. За підсумками року АТ отримало прибуток 20 ден. од., і вся вона спрямована на виплати дивідендів по акціях.

Тоді інвестори, що мають привілейовані акції, отримають всі так само свої фіксовані 0,1 ден. од. з кожної акції, а власники простих акцій - (20-3) / 70 = 0,24 ден. од. з кожної акції, тобто, в 2,4 рази більше, ніж власники привілейованих.

При розподілі прибутку акціонерного товариства та виплати дивідендів по акціях в разі, якщо прибуток підприємства невелика, в більш виграшному положенні виявляються інвестори-власники привілейованих акцій. Але якщо підприємство запрацювало більший прибуток, то власники простих акцій можуть отримати більше дивідендів, ніж власники привілейованих, можливо - навіть в кілька разів. Цей момент обов'язково варто врахувати при формуванні свого інвестиційного портфеля .

Слід розуміти, що дивіденди за простими (а в багатьох випадках - і за привілейованими) акцій - величина дуже непередбачувана, тому що залежить, по-перше, від фінансового результату АТ, по-друге - від рішення Загальних зборів акціонерів. Тому точно спрогнозувати, якими конкретно будуть дивіденди по акціях, і чи будуть вони взагалі, ніколи не можна. Але можна дати приблизний прогноз, наприклад, виходячи з аналізу даних за минулі періоди, а також поточну ситуацію в економіці країни, її конкретному секторі, стан справ на конкретному підприємстві.

Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі? Можна, звичайно, ритися в фінансових звітах кожного цікавить вас АТ, але це не зовсім зручно. Зручніше в цьому випадку використовувати спеціалізовані сервіси, що отримали назву Скринер акцій . Задавши фільтри, там можна відібрати акціонерні компанії конкретної країни, регіону, галузі, які виплачують раніше такий розмір дивідендів, який би влаштовував інвестора. І вже після цього проаналізувати інші дані цих компаній, заглянути в фінансову звітність, і якщо все влаштовує - вибрати оптимальний момент для покупки і купити пакет акцій.

Так, наприклад, використовуючи Скринер, я бачу, що найчастіше американські компанії платять дивіденди по акціях в розмірі від 0,5 до 6% їх вартості (такий діапазон лідирує), але разом з тим є фірми, дивіденди за акціями яких були виплачені в розмірі 70-80% від вартості і навіть більше. При цьому дивіденди понад 1% платить приблизно 1/10 частину всіх акціонерних компаній. У Росії, наприклад, нинішній діапазон виплат дивідендів становить від 0 до 19,5%, причому, компаній, що виплачують дивіденди в принципі, дуже мало - лише 20 з 454.

Тепер ви знаєте, що таке дивіденди по акціях, як вони нараховуються і виплачуються, як їх можна побачити і спрогнозувати. Сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді.

Бажаю всім успіхів в інвестуванні і різних способах заробітку. Побачимося на сторінках фінансового генія !

Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі?
Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі?
Як взагалі дізнатися, які компанії платять дивіденди по акціях і в якому обсязі?

Дополнительная информация

rss
Карта