ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ :: ГЛАВА 3. ПРОГРАМУВАННЯ НА Паскаль :: 3.15. Основні поняття і засоби комп'ютерної графіки в Турбо Паскалі :: 54

3.15. Основні поняття і засоби комп'ютерної графіки в Турбо Паскалі

До сих пір ми використовували екран комп'ютера тільки для виведення символьної інформації - чисел, текстів. Однак Турбо Паскаль дозволяє виводити на екран малюнки, креслення, графіки функцій, діаграми і т.п., все те, що прийнято називати комп'ютерною графікою.

У стандарті Паскаля графічний висновок не передбачений. Однак на різних типах комп'ютерів, в різних реалізаціях Паскаля існують різні програмні засоби графічного виведення - спеціальні набори даних, функцій, процедур. Незважаючи на таке розмаїття, є загальні поняття і засоби, властиві будь-якого варіанту реалізації графіки в будь-якій мові програмування. В даному розділі лекцій ми торкнемося тільки такі базові засоби.

Починаючи з четвертої версії Турбо Паскаля для IBM PC з'явилася потужна графічна бібліотека, організована в модуль Graph. У додатку 2 до довідковій формі дано опис основних компонент цього модуля. У розглянутих нижче прикладах програм використовується модуль Graph. Для його підключення на початку програми необхідно написати рядок:

Uses Graph;

Графічні режими екрану. Для виведення графічних зображень необхідно перевести екран в один з графічних режимів. У графічному режимі можна з програми керувати станом кожного пікселя (точкового елемента) екрана.

Графічні режими відрізняються:

• розміром графічної сітки (M x N, де М - число точок по горизонталі, N - число точок по вертикалі);

• кольоровістю (число відтворюваних на екрані кольорів). Допустимі режими залежать від типу монітора та відповідного графічного драйвера, використовуваного на комп'ютері.

Для установки графічного режиму екрану існують відповідні процедури. У модулі Graph процедура встановлення графічного режиму екрану має наступний заголовок:

Procedure InitGraph (Var Driver, Mode: Integer; Path: String);

Тут ціла змінна Driver визначає тип графічного драйвера; ціла змінна Mode задає режим роботи графічного драйвера; Path - вираз типу String, що містить маршрут пошуку файлу графічного драйвера.

Список констант модуля Graph, що визначають типи драйверів і режими, наведено в табл. П2.1 додатка 2.

Ось приклад програми, инициализирующей графічний режим VGAHi для роботи з драйвером VGA (монітор типу VGA).


Дополнительная информация

rss
Карта