Програма відновлення PDF файлів

Програма PDF Recovery Toolbox ( завантажити ) Призначена для відновлення пошкоджених документів формату * .pdf. Цей формат документів є дуже поширеним як в Інтернеті, так і при використанні на локальному комп'ютері, і часто такі файли містять важливу інформацію. Поточна версія програми може відновлювати:

завантажити

 • Параметри файлу pdf. Документи pdf містять інформацію про версію файлу і про розмір сторінок. У разі, якщо відновлення параметрів сторінок неможливо, є можливість створити в документі запис з налаштованим за допомогою програми параметрами.
 • Структуру файлу pdf. Документи pdf містять таблиці внутрішніх перехресних посилань, що є основою структури документа. При пошкодженні цих таблиць документ може виявитися нечитабельним. Програма може відновлювати ці дані і посилання, які в них використовуються.
 • Шрифти та інші метадані. Для правильного відображення документів pdf в них можуть бути інтегровані шрифти та інші метадані. У більшості випадків програма здатна їх відновити.
 • Зміст файлу pdf. Можливо відновлення тексту, графіки і форм, що використовуються в документі.

Відновлення файлів pdf відбувається в кілька етапів:

 1. Вибір пошкодженого файлу
 2. Установка налаштувань програми (не обов'язково)
 3. Аналіз параметрів, структури і змісту документа
 4. Вибір файлу для збереження відновленої інформації
 5. Вибір формату зберігається документа
 6. Відновлення та збереження документа
 7. Перегляд звіту про відновлення документа

У будь-який момент під час роботи програми можна вийти з неї, вибравши пункт меню File | Exit (Файл | Вихід), натиснувши кнопку Exit (Вихід), яка знаходиться в правому нижньому кутку вікна програми, або закривши вікно програми за допомогою кнопки Закрити заголовка вікна. У разі виходу з програми стався на етапах 1 - 4, процес відновлення буде перерваний, і відновлений документ збережений не буде. Якщо для виходу була використана кнопка Exit (Вихід), програма видасть вікно з підтвердженням Do you want to finish recovery? (Чи хочете ви завершити відновлення?). При натисканні кнопки Yes (Так), програма завершить роботу. Якщо обрана кнопка No (Ні), робота з документом буде продовжена. При використанні інших методів виходу (меню або кнопка заголовка вікна), програма буде завершена без попередження.

Після завершення відновлення файлу pdf, на етапі 7, функції кнопки виходу виконує кнопка Finish (Завершити). Також на будь-якому етапі крім етапу 1 (вибору файлу для відновлення) можна натиснути кнопку Back (Назад), яка знаходиться лівіше кнопки виходу з програми, для повернення назад і переглянути або змінити будь-яких параметрів, заданих раніше. У тому числі цю кнопку можна використовувати для запуску процесу відновлення іншого документа pdf.

Для вивчення роботи з програмою Ви можете завантажити пробну версію, що володіє повними можливостями з аналізу документа, проте повністю зберігає тільки першу сторінку вихідного файлу. На всіх інших сторінках відновленого документа буде написаний текст DEMO.

Розглянемо процес відновлення документа * .pdf за допомогою програми PDF Recovery Toolbox.

1. - Вибір файлу пошкодженої таблиці

- Вибір файлу пошкодженої таблиці

Скріншот 1.

Відразу після запуску програми PDF Recovery Toolbox відкривається вікно вибору файлу pdf для відновлення. Вибір потрібного файлу можна здійснювати трьома способами:

 1. Введення шляху і імені файлу в поле з списком, що випадає Source file name (.pdf): (Ім'я вихідного файлу (.pdf) :), яке знаходиться в основний робочої частини вікна. При введенні імені файлу і шляху до нього використовується автоматичне заповнення поля інформацією зі списку файлів, які відновлювалися програмою раніше. Причому для автоматичного заповнення використовується останній відкривався файл, відповідний вводиться.
 2. Вибір файлу для відновлення за допомогою стандартного діалогу відкриття файлів. Цей діалог викликається кнопкою Відкрити , Що знаходиться праворуч від поля з списком, що випадає Source file name (.pdf). При відкритті діалогу вперше, для вибору файлу використовується папка, в якій знаходиться програма PDF Recovery Toolbox. При повторному виклику діалогу відкривається папка, шлях до якої введено в поле введення, а в разі, якщо неможливо відкрити цю папку або інформація в поле відсутнє, відкривається остання папка, яка відкривалася раніше за допомогою діалогу відкриття файлів.
 3. Вибір раніше відкривався файлу зі списку поля Source file name (.pdf). При роботі програми інформація про відновлюваних файлах, така як імена файлів, які вибираються користувачем для відновлення, і шляхи до них, зберігається в її настройках, і при необхідності ці файли можна відкрити повторно. При необхідності, список останніх відкритих файлів можна очистити за допомогою пункту меню Tools | Clear lists | Source files (Інструменти | Очищення списків | Вихідні файли).

Після вибору відновлюваного файлу рекомендується перевірити і, при необхідності, змінити налаштування програми, які стосуються відновлення документа. Вікно налаштувань викликається за допомогою пункту меню Tools | Options ... (Інструменти | Опції ...). Робота з настройками програми PDF Recovery Toolbox описана в пункті 2.

У нижній частині вікна вибору відновлюваного файлу присутній кнопка Send a file to developers (Опублікувати файл розробникам), за допомогою якої можна відправити документ pdf для аналізу розробникам програми PDF Recovery Toolbox. Також файл можна відправити розробникам на будь-якому етапі роботи з програмою за допомогою пункту меню Tools | Send source file (Інструменти | Надіслати джерело поточної файл).

Після вибору документа і установки параметрів його відновлення, для запуску процесу аналізу його структури та змісту потрібно натиснути кнопку Analyze (Аналізувати), яка знаходиться в нижній частині вікна програми. Процес аналізу відновлюваного документа описаний в пункті 3.

У разі, якщо програма не знайде файл документа по зазначеному шляху, буде видано повідомлення Please select an existing file to recovery (Будь ласка, виберіть існуючий файл для відновлення) і переходу до наступного етапу роботи програми не відбудеться.

наверх

2. - Установка налаштувань програми

Діалог налаштувань програми служить для установки параметрів, що стосуються відновлення документів pdf і може викликатися на будь-якому етапі роботи програми.

Цей етап роботи з програмою PDF Recovery Toolbox не є обов'язковим, однак, перед початком роботи з документом рекомендується перевірити і, при необхідності, налаштувати параметри його відновлення. Діалог налаштування параметрів програми можна викликати за допомогою пункту меню Tools | Options ... (Інструменти | Опції ...).

Вікно налаштувань програми містить наступні розділи:

 1. Corrupted streams (Пошкоджені потоки). Деякі документи pdf можуть містити потокові дані. Для збереження пошкоджених потоків у відновленому документі потрібно включити опцію Save corrupted streams in PDF file (Зберегти пошкоджені потоки в PDF файл). У разі, якщо результат роботи програми з відновлення документа не відповідає очікуванням, можна повторити процес відновлення з включеною опцією збереження потоків.
 2. Paper format (Формат листа). У зв'язку з особливостями структури файлів pdf, для їх коректного відображення потрібно вказати розмір аркушів паперу, на яких повинен друкуватися документ. У цьому розділі можна вказати, який формат паперу буде використовуватися у відновленому документі за замовчуванням в разі, якщо програмі не вдасться зчитати інформацію про сторінку з вихідного файлу.
 3. В даному розділі є можливість за допомогою поля з списком, що випадає зліва вибрати один із стандартних розмірів аркуша - A4 (8,3 x 11,7 inches), Letter (8,5 x 11 inches), або вказати, що буде використовуватися формат, заданий користувачем (). При використанні одного зі стандартних розмірів можна за допомогою правого поля з списком, що випадає вказати орієнтацію аркуша - Portrait (Книжкова), Landscape (Альбомна).
 4. При використанні нестандартного формату паперу можливість вибору орієнтації листа буде заблокована і будуть розблоковані поля введення розмірів листа Width: (Ширина :) і Height: (Висота :), за допомогою яких можна задати довільну ширину і висоту листа в одиницях виміру, зазначених у поле з списком, що випадає Units: (Одиниці виміру :) - inch (дюйми) або cm (сантиметри).

Значеннями налаштувань за замовчуванням є:

У разі якщо необхідно повернутися до стандартних налаштувань, можна скористатися кнопкою Set defaults (Задати значення за замовчуванням). Після установки налаштувань програми для повернення до етапу, з якого викликався діалог, потрібно натиснути кнопку OK або закрити вікно діалогу налаштувань за допомогою кнопки Закрити заголовка вікна.

Після установки описаних параметрів, програма зберігає їх і використовує при подальшій роботі, в тому числі при повторному запуску після виходу.

наверх

3. - Аналіз параметрів, структури і змісту документа

Скріншот 2.

Після вибору файлу для відновлення і натискання кнопки Analyze (Аналізувати) (пункт 1), програма переходить до етапу аналізу документа.

Даний етап проходить в автоматичному режимі без участі користувача. Однак під час аналізу є можливість повернутися до етапу вибору файлу для відновлення за допомогою кнопки Back (Назад), яка з'являється в нижній частині вікна програми або вийти з програми за допомогою кнопки Exit (Вихід) або пункту меню File | Exit (Файл | Вихід).

У процесі аналізу вихідного документа програма PDF Recovery Toolbox виробляє такі дії:

 • Зчитує структуру документа, визначає зміщення, з якого починаються дані таблиць перехресних посилань, ідентифікує їх і інші параметри документа.
 • Витягує з документа інформацію про формат сторінки. Якщо цю інформацію витягти не вдалося, в подальшому буде використано параметри сторінки, зазначені в налаштуваннях програми.
 • Зчитує інформацію про внутрішніх посиланнях. У документах pdf використовуються внутрішні перехресні посилання, які є основою розміщення інформації всередині документа.
 • Ідентифікує метадані, що зберігаються в документі. У деяких файлах формату pdf зберігаються шрифти, використані в документі. Програма може витягувати цю інформацію для збереження у відновленому документі.
 • Зчитує з документа текстову інформацію. Значна частина документів формату pdf зберігає в собі великі обсяги текстової інформації.
 • Витягує з документа графічну й іншу медіа-інформацію. Крім текстової, в документах можуть зберігатися також векторні і растрові графічні елементи, форми і мультимедіа-вставки.

При аналізі в основній частині вікна програми відображаються такі елементи про процес перегляду доступні документа:

 • Індикатор ходу процесу Parsing file (Аналіз файлу). Крім відображення смуги виконання аналізу файлу в заголовку смуги також відображається відсоток виконання аналізу, обсяг обробленої інформації і повний розмір файлу в кілобайтах.
 • Інформація про виявлені помилки - скільки помилок було знайдено. Відображається у вигляді зеленої написи No errors found (Помилки не знайдено), якщо всі дані у файлі були коректними, або червоною написи X errors found (Знайдено X помилок), де Х - кількість помилок, в разі якщо помилки були виявлені.

Після завершення процесу аналізу документа pdf, програма автоматично переходить до етапу вибору шляху і імені файлу для збереження відновленої інформації.

наверх

4. - Вибір файлу для збереження відновленої інформації

- Вибір файлу для збереження відновленої інформації

Скріншот 3.

На цьому етапі пропонується вибрати шлях і ім'я файлу, в який буде зберігатися інформація з вихідного документа в процесі його відновлення.

Вибір файлу можна виробляти трьома способами:

Також в основній частині вікна відображається інформація щодо максимального об'єму дискового простору, яке може зайняти відновлений файл і про простір, доступному на обраному для збереження диску.

У разі необхідності, за допомогою кнопки Back (Назад), можна повернутися на етап вибору файлу для відновлення і змінити його. Для продовження роботи з програмою і переходу до етапу вибору формату зберігається документа, після вибору шляху і імені файлу потрібно натиснути кнопку Next (Далі), яка знаходиться в нижній частині вікна. Якщо програма знайде за вказаним шляхом файл з ім'ям, що збігається тим, яке введено в поле, буде видано стандартне попередження Selected file already exists. Overwrite? (Обраний файл вже існує. Замінити?). У разі, якщо у вікні попередження буде натиснута кнопка Так, файл буде збережений під вказаним ім'ям. У разі, якщо буде натиснута кнопка Ні, програма повернеться до етапу вибору файлу для збереження.

наверх

5. - Вибір формату зберігається документа

Скріншот 4.

Програма PDF Recovery Toolbox може зберігати інформацію, зчитану з вихідного файлу в будь-якому форматі PDF від 1.0 (Acrobat Reader 1.0) до 1.7 (Acrobat Reader 8.0). Однак слід мати на увазі, що при збереженні документа у форматі попередніх версій частина даних, несумісна з версією файлу, може бути втрачена або пошкоджена.

Вибір формату зберігається документа здійснюється за допомогою поля з списком, що випадає Select output PDF file version: (Виберіть версію результуючого PDF файлу).

При відкритті вікна вибору формату зберігається документа програма автоматично пропонує зберегти відновлюваний документ у версії формату, що збігається з вихідним документом. У разі якщо вихідний файл був пошкоджений настільки сильно, що не вдалося визначити його версію, програма за замовчуванням запропонує зберегти файл в останній доступній версії формату (в поточній версії програми це PDF 1.7, Acrobat Reader 8.0).

Також при збереженні файлу може використовуватися стиснення. При використанні стиснення результуючий документ буде займати менше місця на диску, але процес збереження може зайняти більше часу. Включити стиснення документа можна за допомогою прапорця Enable compression (Дозволити стиснення).

Після завершення налаштування формату зберігається документа, для переходу до процесу відновлення і збереження даних, потрібно натиснути кнопку Save file (Зберегти файл), яка знаходиться в нижній частині вікна програми.

У разі необхідності, можна повернутися на сторінку вибору файлу для збереження, натиснувши кнопку Back (Назад).

наверх

6. - Відновлення і збереження документа

Етап відновлення інформації з вихідного файлу і збереження її в результуючий файл проходить в автоматичному режимі і не вимагає втручання користувача. Під час відновлення файлу програма виконує наступні дії:

 1. Check and recover (Перевірка и Відновлення). Програма перевіряє и копіює в пам'ять комп'ютера проаналізовані Ранее структуру документа и дані, віправляючі знайдені во время АНАЛІЗУ помилки.
 2. Check for obsolete objects (Перевірка на наявність залішковіх об'єктів). Перевіряється наявність в документі залішковіх об'єктів и їх виправлення.
 3. Compress and save objects (стисненого и Збереження об'єктів). Віконується стисненого об'єктів и Збереження їх в зазначеним користувачем файл. Во время Виконання цього пункту становится активною кнопка Abort (Перерваті), что находится в Нижній части вікна, с помощью якої можна Зупинити процес Збереження даних в файл. При натісканні на Цю кнопку програма відає вікно з попередження Cancel file saving? (Скасуваті Збереження файлу?). У разі, если в цьом вікні буде натіснута кнопка Ні, процес Збереження буде продовження в звичайний режімі. Якщо буде натіснута Так, Збереження об'єктів буде перервати и программа перейдемо до Виконання следующего пункті не завершуючі Збереження об'єктів.
 4. Save XRef section (Збереження секції XRef). Збереження секції внутрішніх перехресних посилань документа.
 5. Save trailer (Збереження трейлера). Збереження трейлера документа.

Під час виконання кожного із зазначених вище пунктів прогрес його виконання показується на індикаторі виконання в основний робочої області вікна. Над індикатором відображається (в залежності від дії, що виконується програмою в даний момент) рядок Saving file ... (Збереження файлу ...), інформація про виконуваному пункті відновлення документа Processing Х of 5 (Обробляється Х з 5), де Х відповідає виконуваного пункту, прогрес виконання пункту в процентах і так далі. Під індикатором виконання відображається список пунктів відновлення, в якому зазначається поточний пункт і зеленої галочкою відзначаються виконані пункти. У разі якщо збереження об'єктів було перервано, пункт Compress and save objects (Стиснення і збереження об'єктів) буде відзначений червоним хрестом.

Після завершення всіх пунктів відновлення, програма автоматично перейде до етапу перегляду звіту про відновлення документа.

наверх

7. - Перегляд звіту про відновлення документа

На даному етапі в основному вікні програми відображається текстовий блок зі звітом про поточний час роботи програми PDF Recovery Toolbox, що містить секції, що відповідають кожному поновленому в процесі роботи файлу.

Секція складається з наступних рядків:

Після перегляду звіту можна повернутися до вікна вибору файлу для відновлення за допомогою кнопки Back (Назад) або завершити роботу з програмою, натиснувши кнопку Finish (Завершити). При натисканні кнопки Finish (Завершити) програма видасть вікно з підтвердженням Do you want to finish recovery? (Чи хочете ви завершити відновлення?). При виборі кнопки Yes (Так), програма завершить роботу, в разі якщо буде натиснута кнопка No (Ні), робота зі звітом буде продовжена.

наверх

Доповнення: Меню програми

Меню програми містить наступні пункти:

наверх

Якщо для виходу була використана кнопка Exit (Вихід), програма видасть вікно з підтвердженням Do you want to finish recovery?
Чи хочете ви завершити відновлення?
Overwrite?
Замінити?
При натісканні на Цю кнопку програма відає вікно з попередження Cancel file saving?
Скасуваті Збереження файлу?
При натисканні кнопки Finish (Завершити) програма видасть вікно з підтвердженням Do you want to finish recovery?
Чи хочете ви завершити відновлення?