Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації

 1. Система маркетингової інформації
 2. Система маркетингових досліджень
 3. Освітлення системи маркетингових досліджень та інформації на виставці «Реклама»

Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації використовується при аналізі, плануванні та контролі над виконанням плану. При цьому потрібно організувати збір інформації про можливості підприємства, конкурентів, споживачів і можливі перешкоди.

Система маркетингової інформації

Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації використовується при аналізі, плануванні та контролі над виконанням плану

Постійно діюча система маркетингової інформації включає в себе людей, обладнання та методичні прийоми, що використовуються для збору, аналізу, класифікації, а також оцінки і розповсюдження актуальної, точної і своєчасної інформації. Вона необхідна розпорядникам даної сфери для вдосконалення планування, реалізації та контролю над застосуванням різних маркетингових заходів.

Для збору необхідної інформації використовуються кілька методів: первинного та вторинного дослідження, опитування та інтерв'ю, спостереження і експеримент.

Опитування - один з найбільш поширених способів збору інформації. Його використовують в 90% випадків. Він може проводитися як в усній формі, так і в письмовій.

Спостереження, як спосіб збору інформації використовується набагато рідше, в порівнянні з опитуванням. Даний метод дає можливість отримати більш об'єктивні дані, проте вимагає постійного контролю. Крім того, на збір інформації впливає і суб'єктивне ставлення до подій спостерігача.

Експеримент використовується для збору інформації про те, як змінюється об'єкт досліджень при зміні одного або декількох зовнішніх факторів на нього впливають.


Система маркетингових досліджень

Самі по собі маркетингові дослідження передбачають оцінку наявних даних і визначення кола необхідної інформації для реалізації маркетингового плану. Для цього можуть використовуватися власні сили підприємства, якщо у нього є маркетинговий відділ або послуги спеціалізованих організацій.
Завданнями, які найбільш часто стоять перед дослідниками маркетингу є:

 • Вивчення поточних характеристик ринку,

 • Аналіз збуту,

 • Вивчення цінової політики в тій чи іншій галузі,

 • Вивчення реакції споживачів на новий товар, а також його обсяги,

 • Вивчення тенденцій, що склалися,

 • Вимірювання потенційних можливостей ринку,

 • Вивчення товарів конкурентів,

 • Аналіз ринку та його часткою, які були розподілені між різними фірмами,

 • Короткострокове і довгострокове прогнозування.

Ті фахівці, які займаються проведенням маркетингових досліджень, повинні враховувати їх особливості при зборі інформації. Це необхідно, щоб грамотно оцінювати отриману інформацію і не допускати появи недостовірних даних.


Освітлення системи маркетингових досліджень та інформації на виставці «Реклама»

Уже кілька років поспіль рекламна виставка проходить в ЦВК «Експоцентр». У цьому році вона отримала назву «Реклама». Вона організовується, перш за все, для інформування професіоналів даної сфери про різні нововведення і тенденції. Крім того, виставка надає можливість оцінити ситуацію, що склалася на ринку, вивчити пропозиції щодо вдосконалення і використання новацій в тій чи іншій області.
Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації, також регулярно оцінюється. При цьому вивчається ефективність методів застосовуваних у цих системах, наявність нових технологій для покращення та підвищення результативності досліджень і збору інформації. Виставка «Реклама» в ЦВК «Експоцентр» надає відмінну можливість представити свої дослідження і напрацювання в даній галузі і оцінити подібну інформацію інших фахівців маркетингової галузі.
Система маркетингових досліджень та інформації - необхідний елемент нормального функціонування та управління маркетинговим планом. Нові технології в цій сфері надзвичайно важливі, оскільки дають можливість поліпшити результативність маркетингових дій в рамках даних систем.

Читайте інші наші статті:
Вуличний екран для реклами
Фотодрук на одязі
Фотодрук на подушках