ІСіТ

Факультет «Інформаційних систем і технологій» (ІCіТ) відкритий в березні 2005 і в рік славного ювілею нашого ВНЗ факультет відзначає своє 10-тиріччя. День народження факультету і університету зустрічають майже 600 студентів, аспірантів і 94 співробітника, серед яких 12 професорів, 33 доцента, 24 викладача і 25 висококваліфікованих інженерно-технічних працівників.

Фундамент майбутнього факультету Інформаційні системи і технології в особі кафедри Інформаційних управляючих систем - ІКС був закладений професором О.С.Чугреевим на рубежі тисячоліть, коли він разом зі своїми учнями втілив в освітньому середовищі ідеї конвергенції інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Створення наказом ректора СПбГУТ 16 березня 2005 року факультету ІСіТ стало важливою віхою реалізації ідей професора О.С.Чугреева і відображенням в рамках нашого ВНЗ загальної тенденції розвитку інформаційного суспільства.

В даний час факультет веде навчання за трьома напрямками бакалаврату та двома програмами магістратури силами чотирьох кафедр:

Автоматизації підприємств зв'язку - випускає за напрямками

Автоматизація технологічних процесів і виробництв (бакалаврат і магістратура),

Управління в технічних системах (бакалаврат);

Безпеки інформаційних систем - випускає за профілем

Безпека інформаційних систем напрямки

Інформаційні системи та технології (академічний бакалаврат),

-у напрямку

Інформаційні системи та технології (прикладної бакалаврат);

Інформатики і комп'ютерного дизайну - випускає за профілем

Інформаційні технології в дизайні

напрямку Інформаційні системи і техно логії (магістратура);

Інформаційних управляючих систем - випусковою за напрямом

Інформаційні системи та технології (бакалаврат і магістратура).

Сформований таким чином єдине науково-освітній простір факультету уособлює концептуальну єдність і синергетичне взаємодія інформаційних технологій, систем управління та засобів автоматизації.

Грунтуючись на зазначеній концептуальної взаємозв'язку предметних областей і спільності ряду компетенцій, регламентованих державними освітніми стандартами, факультет успішно здійснює профілізацію напрямків підготовки і уніфікацію дисциплін суміжних освітніх програм, створюючи студентам бакалаврату та магістратури комфортні умови навчання при виборі індивідуальної освітньої траєкторії і реалізації академічної мобільності.

На кафедрі Безпеки інформаційних систем розгорнута Академія Cisco, навчальні курси якої інтегровані в навчальний процес студентів за напрямом Інформаційні системи і технології, а заняття ведуть викладачі - сертифіковані інструктори компанії Cisco. Студенти, що успішно засвоїли програму CCNA Академії Cisco, отримують сертифікат "Сертифікований Cisco Мережевий Спеціаліст" (Cisco Certified Network Associate, CCNA ™), що дає нашим випускникам важливі конкурентні переваги при працевлаштуванні.

Розвиток і вдосконалення освітніх програм факультету направлено на формування компетенцій, необхідних для роботи в секторах розробки та підтримки програмних продуктів, інтернет-програмування та створення інтернет-сервісів, розробки, виробництва і експлуатації інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечуючи при цьому можливість гнучкого перерозподілу «центрів тяжіння »підготовки в залежності від потреб ринку праці.